• Fasad2
  • Nyvägg
  • Exteriör
  • Restaurangen
  • Entré

År: 2011
Kurs: Ombyggnad och stadsförnyelse / ARK062
Med: Oskar Gillkvist, Unnar Kristmannsson, Christian Ingelhammar

Se sammanfattad presentation som PDF (4st/A3)

Se fullständig presentation som PDF (4st/A1)